KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Toplantılar

#

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA KML TOPLANTISI

22 TEMMUZ 2020
ONLINE TOPLANTI

19:30-20:30
#

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA KML TOPLANTISI

16 MART 2020
SAMSUN, VENN OTEL

Detay
#

MULTIPLE MYELOM GÜNCELLEME TOPLANTISI

18 OCAK 2020
SAMSUN

Detay
#

MULTIPLE MYELOM 2020 GÜNCELLEME TOPLANTISI

16 OCAK 2020
SAMSUN

Detay
#

2020 YILINA GİRERKEN HEMOFİLİ TEDAVİSİ TOPLANTISI

30 KASIM 2019
SAMSUN

Detay
#

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE DEMİR ŞELASYONUNDA GÜNCEL TEDAVİLER TOPLANTISI

27 NİSAN 2019
SAMSUN

Detay
#

Multiple Mytelomada İMİDlerin Rolü

30 NİSAN 2019
SAMSUN

Detay
#

Lenfoproliferatif Hastalıklarda Güncel Tedaviler ve Yönetimi Toplantısı

30 MART 2019
SAMSUN

Detay
#

Myeloproliferatif Neoplaziler Güncelleme Toplantısı

09 MART 2019
ORDU Anemon Otel

Detay
#

Hemofili Güncelleme Toplantısı

2 Mart 2019
SAMSUN

Detay
#

Kronik Myeloid Lösemide Güncel Gelişmeler Toplantısı

24 Kasım 2018
Sheraton Hotel / SAMSUN

Detay
#

5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

28-30 Haziran 2019
SAMSUN

Detay
#

4. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

29 Haziran - 1 Temmuz 2018
Sheraton Hotel / SAMSUN

Detay
#

3. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

19-20 Mayıs 2017
Ramada Plaza / TRABZON

Detay