KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

İletişim

Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. ENGİN KELKİTLİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi İç hastalıkları AD Hematoloji

Organizasyon İletişim
Fortuna Events