KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Hakkımızda

Karadeniz Hematoloji Derneği aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek için bölge bazında uzmanların biraraya geldiği bir dernektir.* Hematoloji alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek,

* Karadeniz Bölgesinde bu konudaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek,

* Hematolojik hastalıklara ilişkin tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak

* Hematoloji bilim dalını ilgilendiren meslek alanlarının gelişimi için eğitim çalışmaları yapmak

* Tıp mensupları ve Halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek