KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TURGUT

Başkan

Prof. Dr. Hakan GÖKER

2. Başkan

Prof. Dr. Engin KELKİTLİ

Genel Sekreter

Doç. Dr. Bahiddin YILMAZ

Sayman

Uzm. Dr. Derya Deniz KÜREKÇİ

Araştırma Seketeri

Doç. Dr. Sude Hatun AKTİMUR

Üye

Uzm. Dr. Öznur AYDIN

Üye