KARADENİZ HEMATOLOJİ DERNEĞİ

Duyurular


1. Karadeniz Lenfoma ve Multiple Miyelom Çalıştayı

1. Karadeniz Lenfoma ve Multiple Miyelom Çalıştayı

27-28 Nisan 2023
FİZİKSEL KONGRE

#

6. Karadeniz Hematoloji Kongresi

24-26 EYLÜL 2020
SANAL KONGRE

Detay
#

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE DEMİR ŞELASYONUNDA GÜNCEL TEDAVİLER TOPLANTISI

27 NİSAN 2019
SAMSUN

Detay
#

Multiple Mytelomada İMİDlerin Rolü

30 NİSAN 2019
SAMSUN

Detay
#

Lenfoproliferatif Hastalıklarda Güncel Tedaviler ve Yönetimi Toplantısı

30 MART 2019
SAMSUN

Detay
#

Myeloproliferatif Neoplaziler Güncelleme Toplantısı

09 MART 2019
ORDU Anemon Otel

Detay
#

Hemofili Güncelleme Toplantısı

2 Mart 2019
SAMSUN

Detay
#

Kronik Myeloid Lösemide Güncel Gelişmeler Toplantısı

24 Kasım 2018
Sheraton Hotel / SAMSUN

Detay
#

5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

28-30 Haziran 2019
SAMSUN

Detay
#

4. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

29 Haziran - 1 Temmuz 2018
Sheraton Hotel / SAMSUN

Detay
#

3. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu

19-20 Mayıs 2017
Ramada Plaza / TRABZON

Detay